Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
(300000.0144)

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Nguyễn Tuấn Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  6/2 Hà Nội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hntminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2007 Đến : Bộ môn Công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2015 Đến : Trưởng Phòng Tổ Công tác Sinh viên - Phòng Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng Phòng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2009