Dữ liệu Nhà khoa học

Ueru Tanaka

Giáo sư danh dự -

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Ueru Tanaka
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  457-4 Kamigamo_x000D_ kita-ku, 606-8501 .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +81 75 753-6299
  Email: tanaka.ueru@chikyu.ac.jp
  Website cá nhân: http://archives.chikyu.ac.jp/archives/AnnualReport/Viewer.do?prkbn=R&jekbn=E&id=472

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2012

  Ngành đào tạo:

  Nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học đất

  Chuyên môn giảng dạy:

  Khoa học đất, Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Kyoto University, Japan
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp