Dữ liệu Nhà khoa học

Bui Tung

Giáo sư danh dự -

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Bui Tung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  Department of Information Technology Management Honolulu, University of Hawaii, 96822 .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: (808) 956-5565
  Fax: (808) 956-9889
  Email: tungb@hawaii.edu
  Website cá nhân: http://itm.shidler.hawaii.edu/ITMBui.html

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2012

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế Quản lý, Hệ thống Thông tin

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : University of Hawaii, U.S
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp