Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Uyên Thương

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Uyên Thương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, tp Huế , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0837988624
  Email: uyenthuong178@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý nhân lực

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị nhân lực

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị kinh doanh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2015)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 22/10/2012 Đến : 22/10/2013 Giảng viên tập sự Đại học Kinh tế, Đại học Huế
  Từ : 23/10/2013 Đến : Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học kinh tế Huế Quản trị Kinh Doanh 2012
  Thạc sĩ Đại học Southern Taiwan, Science and Technology Quản trị Kinh Doanh 2018
  Thạc sĩ Đại học Johannes Kepler, Austria Quản trị Kinh Doanh 2018