Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Liễu

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Liễu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di, , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0796709333
  Email: Email: htlieu@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chính sách công

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chính sách công

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dự Báo Kinh Tế, Đấu Thầu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dự Báo Kinh Tế, Lương tối thiểu, Lao Động-Việc làm, Sinh kế

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 14/10/2013 Đến : Trường Đại Học Kinh Tế Huế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại Học Kinh Tế Huế Kế Hoạch - Đầu Tư 2013
  Thạc sĩ Trường Đại Học Meiji, Nhật Bản Chính Sách Công 2021