Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Cử nhân

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: linh.nhn@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Marketing

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Marketing du lịch Marketing nông nghiệp Quản trị khu vực công

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân ĐH Kinh tế - ĐH Huế Quản trị kinh doanh 2011