Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Phi Hùng

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Phi Hùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1972

 • Địa chỉ:

  Tỉnh lộ 10 , Phú Thượng , Phú Vang , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0949163383
  Email: nvphung@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: http://huib.hueuni.edu.vn/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng thí nghiệm Vi sinh vật học và Công nghệ lên men @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp