Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Mùi

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mùi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  Lương Mai, Phong Chương, Phong Điền, TT Huế , Phong Chương , Phong Điền , TT Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0349825133
  Email: nguyenthimui@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  GDTC

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  GDTC

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Bộ môn Điền kinh - Thể dục
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học TDTT Đà Nẵng Giáo dục thể chất 2018