Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Nga
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  52 Hồ Đắc Di, An Cựu, TP Huế , Phường Thủy Dương , Cẩm Thủy , TT Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0919976346
  Fax: ád
  Email: quynhnganguyen106@gmail.com
  Website cá nhân: as

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp