Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Mai Thu Thủy

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Mai Thu Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  KĐT An Cựu city , An Đông , TP. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935552992
  Email: pmtthuy@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: http://huib.hueuni.edu.vn/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Ielts - 2022)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Tổ chức Hành chính vanthuvcnsh@hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại Học Kinh Tế Huế Tài chính Ngân hàng 2012
  Thạc sĩ Đại Học Kinh Tế Huế Quản lý Kinh tế 2021