Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Thúy Hằng (ts)

Thạc sĩ

11

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Thúy Hằng (ts)
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  09 - Lê Văn Miến , Tây Lộc , Tp. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0984131232
  Email: tranthithuyhang78@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế thủy sản; Thiết lập và quản lý khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước. Đánh giá nguồn lợi thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế tài nguyên, Đa dạng sinh học về nguồn lợi thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2009 Đến : Giảng viên Đại học Nông Lâm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Nuôi trồng thủy sản 2015