Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Hoài Phương

Thạc sĩ

17

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1992

 • Địa chỉ:

  163 Phan Văn Trường , Phường Vỹ Dạ , Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0946408889
  Email: phuongnguyens244@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công tác xã hội

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công tác xã hội

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2021)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 03/10/2014 Đến : Giảng viên Bộ môn Công tác xã hội, Khoa Xã hội học & Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Xã hội học 2014
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Công tác xã hội 2022