Dữ liệu Nhà khoa học

Christophe Tavera

Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Christophe Tavera
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1960

 • Địa chỉ:

  7 place Hoche, 35065 Rennes cedex - France .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: christophe.tavera@univ-renns1.fr

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2019

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1985 Đến : 01/01/1991 Nghiên cứu viên HV nghiên cứu nông nghiệp quốc gia, Rennes, Pháp
  Từ : 01/01/1991 Đến : Giảng viên Đại học Rennes 1
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1985