Dữ liệu Nhà khoa học

Damien Roche

Giáo sư danh dự - Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Damien Roche
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1955

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: DamienRoche@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư danh dự - 2019

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1984 Đến : 01/01/1991 Giảng viên Viện Công nghệ Dublin, Dublin
  Từ : 01/01/1991 Đến : Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và nhân văn, Đại học Công nghệ Dublin
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Dublin Quản trị kinh doanh 1979
  Tiến sĩ Đại học Strathclyde, Vương quốc Anh Kinh tế 1992