Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Minh Tú

16

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Tú
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  Kiệt 40 Lịch Đợi , Phường Phường Đúc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0369754313
  Email: nmtu@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y tế công cộng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Y tế công cộng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Y tế công cộng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Đào tạo đại học - Công tác sinh viên
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp