Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Thị Hồng Phước
(300000.0125)

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Thị Hồng Phước
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  62 Tịnh Tâm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1999 Đến : Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2004