Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hoàng Gia Ngọc

Cử nhân

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hoàng Gia Ngọc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903550010
  Email: lhgngoc@huemed-univ.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Trung (Cử nhân - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2011 Đến : Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Sư phạm tiếng Trung 2009