Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyen Thi Phuong Thao

Thạc sĩ

30

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyen Thi Phuong Thao
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84949550319
  Email: nguyenthiphuongthao@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://orcid.org/0000-0003-1320-964X

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Y học dự phòng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Health Policy, Planning and Financing

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Quản lý y tế 06 Ngô Quyền v@
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 28/08/2017 Đến : Nghiên cứu viên Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Quản lý y tế, Trường Đại học Y Dược Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Bác sĩ Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế Y học dự phòng 2017
  Thạc sĩ Corvinus University of Budapest Chính sách, Lập kế hoạch và Kinh tế y tế 2021