Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Trang

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Trang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1990

 • Địa chỉ:

  Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, 34 Lê Lợi , Phú Hội , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0979453079
  Email: trangsphoa@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp