Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Na

14

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Na
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthina@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  THÚ Y

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thú y

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải phẫu động vât

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Chăn nuôi - Thú y
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp