Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Bình
(300000.0139)

Sau tiến sĩ

28

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Bình
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  61 La Sơn Phu Tử, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Tây Lộc , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyendangbinh@gmail.com
  Website cá nhân: http://it.husc.edu.vn/gv/ndbinh/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý thuyết nhận dạng, Học Máy, Xử lý ánh số

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Khoa học máy tính - Khoa Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Toán - Tin 1996
  Tiến sĩ Viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản Tin học 2006
  Sau tiến sĩ Viện đồ họa và thị giác máy tính, Đại học kỹ thuật Graz, Cộng hòa Áo Tin học 2008