Dữ liệu Nhà khoa học

Cái Vĩnh Chi Mai

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Cái Vĩnh Chi Mai
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: chimaicv@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh doanh thương mại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh doanh quốc tế

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2018