Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Lê Minh Châu

Thạc sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Lê Minh Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0767858126
  Email: dlminhchau12@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Xã hội học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phát triển học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Diễn ngôn chính sách, chính sách phát triển.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 17/10/2020 Đến : Đại học Khoa học Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Chulalongkorn Nghiên cứu Phát triển Quốc tế 2020