Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Xuân Nhi

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Xuân Nhi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1995

 • Địa chỉ:

  , Phường Trường An , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0346505456
  Email: nhitruongctxhk37@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công tác xã hội trẻ em Hành vi con người và môi trường xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp