Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hạnh Nguyên

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Hạnh Nguyên
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hhnguyen@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tài chính và ngân hàng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phân tích tài chính, Thẩm định tài chính dự án

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tài chính doanh nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Giảng viên Khoa Kế toán - Tài chính Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Waseda Business School, Waseda University Tài chính 2019