Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Ngọc Hà

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Hà
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Kiệt 2A, Bùi Xuân Phái , Thủy Dương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0919378145
  Email: hoangha149@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế nông nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kinh tế - Xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp