Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Thạc sĩ

15

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , Phường An Cựu , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhnlinh@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chính sách công

  Chuyên môn giảng dạy:

  Marketing

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Customer Behavior; Service management; Pricing Strategy; Agricultural marketing; General Economics and Public Policy.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/10/2011 Đến : 31/03/2012 Giảng viên tập sự Đại học Kinh tế, Đại học Huế Bí thư Chi bộ Sinh viên
  Từ : 31/03/2012 Đến : 30/09/2015 Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế Bí thư LCĐ Khoa QTKD
  Từ : 30/09/2014 Đến : 30/11/2017 Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế Phó Bí thư Đoàn trường
  Từ : 15/01/2018 Đến : 27/05/2021 Thạc sĩ, Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế Bí thư Đoàn trường
  Từ : 30/08/2019 Đến : 27/05/2021 Thạc sĩ, Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Huế Đảng ủy viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Kinh tế, Đại học Huế Quản trị kinh doanh 2011
  Khác Trường Quân sự Quân khu IV Sĩ quan dự bị chính trị 2013
  Thạc sĩ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP), Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Chính sách công 2017