Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Hoàng

Thạc sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Hoàng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  26/179, Đường Nguyễn Lộ Trạch , Phường Xuân Phú , Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935124442
  Email: tranhoang@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản trị kinh doanh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị nhân lực, Quản trị học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị nhân sự, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh ( - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 15/11/2011 Đến : 20/03/2013 Giảng viên tập sự Trường đại học Kinh tế Huế
  Từ : 20/03/2013 Đến : Giảng viên Trường đại học Kinh tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế Quản trị kinh doanh tổng hợp 2011
  Thạc sĩ Trường đại học Thương mại - Hà Nội Quản trị kinh doanh 2019