Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Thanh Xuân

10

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Thanh Xuân
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914263666
  Email: pttxuan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp