Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Mai

Thạc sĩ

10

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Mai
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Chung cư Trường An , Trường An , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0979388797
  Email: ntmai@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 20/10/2012 Đến : Đại học Kinh tế Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Nha Trang Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu 2018