Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Ân
(300000.0172)

Tiến sĩ

39

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Ân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  Chung cư Đông Nam Thủy Trường , Trường An , TP Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914079202
  Email: ngvanan2009@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý vô tuyến và điện tử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Điện tử - Viễn thông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện tử - Viễn thông

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B (CEFR) - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1996 Đến : 01/12/1997 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD HĐ
  Từ : 01/01/1998 Đến : 01/10/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Vật lý Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/11/2012 Đến : 01/12/2018 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn ĐTVT; Phó trưởng Khoa - Khoa ĐT-VT Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Bộ môn Điện tử Viễn thông
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/03/2020 Phụ trách - Phụ trách Khoa Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phụ trách Khoa
  Từ : 01/03/2020 Đến : Phụ trách - Khoa Điện, Điện tử và CNVL; Phụ trách - BM Điện tử - Viễn thông; Trưởng Khoa - Khoa Điện, Điện tử và CNVL Bộ môn Điện tử - Viễn thông - Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 1996
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2000
  Tiến sĩ Học viện Khoa học và Công nghệ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, viện Hàn Lâm 2021