Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Xuân Anh Vũ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Xuân Anh Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  77 Nguyễn Huệ , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905995023
  Email: hxanhvu@hueuni.edu.vn, anhvu2303@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá phân tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hóa Phân tích

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp