Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Ngọc Tân

Đại học

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Ngọc Tân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  5/29/9 kiệt 131 Trần Phú , Phước Vĩnh , Thành phố Huế , |Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985910199
  Email: nguyenduyngoctan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lâm học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân Ngôn ngữ Anh - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2020 Đến : Chuyên viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Lâm học 2016
  Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Ngôn ngữ Anh 2020