Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Đức Hưng
(160000.0032)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Đức Hưng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ddhung@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mạng máy tính và Truyền thông

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Tạp chí Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/2006 Đến : 01/08/2014 TRUNG TÂM HỌC LIỆU Nhân viên phòng Công nghệ thông tin
  Từ : 01/08/2014 Đến : 01/08/2021 Tạp chí khoa học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Hợp đồng phụ trách CNTT tại tạp chí KH
  Từ : 01/09/2021 Đến : Tạp chí khoa học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Huế Tin học 2009
  Đại học ĐHKH Huế Tin học 2011
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2016