Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Hữu Trung

Tiến sĩ

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Hữu Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  99 Hồ Đắc Di , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0377011731
  Email: trunghoang@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Cơ sở dữ liệu, Cơ sở lập trình, Thị giác máy tính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hệ thống thông tin, Toán tối ưu, Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Kỹ thuật viễn thông, Công nghệ Tài chính

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 04/10/2013 Đến : Giảng viên Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Đại học Kinh tế, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Inje, Hàn Quốc Hệ thống Thông tin và Truyền thông 2018
  Tiến sĩ Trường Đại học Inje, Hàn Quốc Hệ thống Thông tin và Truyền thông 2021