Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Hải Phong
(300000.0177)

Tiến sĩ

26

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Hải Phong
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  5/56 Hải Triều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Hue , Thừa Thiên–Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0982305820
  Email: phphong@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện tử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện tử, vi điện tử, thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng...

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (TOEIC - 2017)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2004 Đến : 01/10/2012 Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Khoa Vật lý
  Từ : 01/11/2012 Đến : 01/12/2018 Tổ trưởng chuyên môn - Kỹ thuật máy tính Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Bộ môn Điện tử Viễn thông
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/03/2020 Tổ trưởng chuyên môn - Bm Kỹ thuật điện tử; Phó trưởng Khoa - Phó Trưởng Khoa Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ trưởng chuyên môn
  Từ : 01/03/2020 Đến : 01/04/2020 Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
  Từ : 01/04/2020 Đến : Phó trưởng đơn vị Bộ môn Kỹ thuật điện tử - Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội Kỹ thuật điện tử, viễn thông 2010
  Tiến sĩ Đại học quốc gia Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 2019