Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Anh Tú

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Anh Tú
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Học viện Báo chí Tuyên truyền .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: anhtukts@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

  Chuyên ngành đào tạo:

  BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN

  Chuyên môn giảng dạy:

  Báo chí học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Báo chí học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (thành thạo - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Quốc tế @hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2014 Đến : 01/01/2015 Báo Công an nhân dân Biên tập viên
  Từ : 02/01/2015 Đến : 02/03/2021 Báo Đại Đoàn Kết Trưởng Ban điện tử
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Học viện Báo chí Tuyên truyền Quản lý báo chí 2019