Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Hào

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Hào
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  52 Hồ Đắc Di , An Cựu , TP Huế , TT Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914881806
  Email: nguyendanghao.gdtc@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bóng Chuyền

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bóng Chuyền

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Thể chất
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp