Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duy Thanh
(130000.0139)

9

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1996

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thanhnd@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2018 Đến : Khoa Luật Kinh tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT Giảng viên hợp đồng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp