Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Hữu Nhật

Tiến sĩ

10

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Hữu Nhật
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  23 Dương Hoà , Tây Lộc , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0775113333
  Email: hohuunhat@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học thiếu nhi

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân - 2013)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2003 Đến : 31/05/2010 Trường THPT Bình Điền Huế Giáo viên
  Từ : 01/06/2010 Đến : 31/08/2019 Trường ĐHSP, ĐH Huế Chuyên viên
  Từ : 01/09/2019 Đến : 21/12/2021 Trường ĐHSP, Huế Phó Gíam đốc TTPTNLSP, Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHSP, ĐH Huế Sư phạm Ngữ văn 2003
  Thạc sĩ Trường ĐHSP, ĐH Huế Văn học Việt Nam 2008
  Tiến sĩ Trường ĐHKH, ĐH Huế Văn học Việt Nam 2018