Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Trần Ngọc Tuấn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0943642892
  Email: ntntuan@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kinh tế đầu tư

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kinh tế đầu tư

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý dự án

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp