Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Minh Hoa
(400000.0106)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

73

Bài báo

9

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hoa
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  127 Điện Biên Phủ, Phường trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3826135; 0914007070
  Email: minhhoa@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2003

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại Cương Lịch Sử Thế Giới, Lịch Sử Thế Giới Cận Đại, Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại, Lịch Sử Văn Minh Th

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đại Cương Lịch Sử Thế Giới, Lịch Sử Thế Giới Cận Đại, Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại, Lịch Sử Văn Minh Th

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1977 Đến : 01/03/1980 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ tư liệu Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/04/1980 Đến : 01/06/1995 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM cán bộ giảng dạy khoa Lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/07/1995 Đến : 01/12/1998 CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng viên Lịch sử, Đại học Đại cương
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/2000 Phó trưởng Ban Ban Đào tạo Sau đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ phó trưởng ban , Ban Đào tạo sau đại học, Đại học Huế
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/12/2006 Phó trưởng Ban - Ban đào tạo sau đại học Ban Đào tạo Sau đại học - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó trưởng ban Đào tạo sau đại học, Đại học huế
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/05/2011 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Tổng hợp Hà Nội Lịch sử 1976
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Lịch sử 1989
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Lịch sử 1996