Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Đức Tâm Linh
(300000.0164)

Tiến sĩ

29

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Đức Tâm Linh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  3/13 Vạn Xuân , Kim Long , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: (+84)981166226
  Email: hdtlinh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật viễn thông

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

  Chuyên môn giảng dạy:

  ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG, MẠNG MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG, MẠCH TÍCH HỢP QUANG TỬ.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Điện tử - Viễn thông, Mạng máy tính, Hệ thống thông tin quang, Mạch tích hợp quang tử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2018)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2009 Đến : Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
  Từ : 01/11/2012 Đến : 01/12/2018 Tổ trưởng chuyên môn Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD Bộ môn Điện tử Viễn thông
  Từ : 01/01/2019 Đến : 01/05/2020 Tổ trưởng chuyên môn - BM Kỹ thuật viễn thông Bộ môn Kỹ thuật viễn thông - Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Tổ tưởng chuyên môn
  Từ : 01/05/2020 Đến : Bộ môn Điện tử - Viễn thông - Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2009
  Thạc sĩ Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông 2014
  Tiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng Kỹ thuật điện tử, viễn thông 2023