Dữ liệu Nhà khoa học

TRẦN VĂN PHẨM
(400000.0530)

Thạc sĩ

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: TRẦN VĂN PHẨM
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  32 Mạc Đĩnh Chi , Phường Gia Hội , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0375290893
  Email: tvpham@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Địa lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và Phương pháp dạy học môn Địa lý

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và Phương pháp dạy học môn Địa lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân Ngôn ngữ Anh - 2023)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Địa lý 2018
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Địa lý 2020