Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hoàng Duy Minh

Thạc sĩ

6

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hoàng Duy Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1996

 • Địa chỉ:

  Tỉnh lộ 10 , Phú Thượng , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0911350135
  Email: lhdminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Cử nhân Ngôn ngữ Anh - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Công nghệ Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Công nghệ sinh học 2019
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Công nghệ sinh học 2022