Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lê Quý Bảo

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lê Quý Bảo
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1997

 • Địa chỉ:

  Tỉnh lộ 10 , Phú Thượng , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0846726092
  Email: nlqbao@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Công nghệ Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp