Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Vũ Trường Giang

Tiến sĩ

28

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

6

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Vũ Trường Giang
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  09 Võ Khoa , Thủy Châu , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0976807844
  Email: lvtgiang@husc.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Thế giới cổ trung đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Thế giới - Lịch sử Đông Nam Á - Lịch sử, văn hóa Huế - Văn hóa học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (b2 - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Đại học Khoa học Lịch sử thế giới 2020