Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Quang Hoàng Vũ

Thạc sĩ

12

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Quang Hoàng Vũ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1993

 • Địa chỉ:

  Nguyễn Văn Trỗi , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0799060662
  Email: nguyenquanghoangvu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sư phạm Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh lý thực vật, Sinh học phân tử bệnh cây, Công nghệ sinh học nông nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Công nghệ Sinh học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 06/06/2020 Đến : Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế Sinh học 0000
  Đại học Đại học Sư phạm, Đại học Huế Sư phạm Sinh học 2015
  Thạc sĩ Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học thực nghiệm 2019