Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Xuân Thu

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1985

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenthixuanthu@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh học thực nghiệm

  Chuyên ngành đào tạo:

  Công nghệ sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hợp chất thiên nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp