Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Nga

Tiến sĩ

2

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  132 Nguyễn Huệ , Phú Nhuận , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0919595017
  Email: nttnga.huht@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  NHÂN VĂN

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nhân văn khác

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn hóa - Di sản - Du lịch : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Lữ hành; Du lịch MICE; Văn hóa và Du lịch

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn hóa - Di sản - Du lịch Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây 1. Du lịch, văn hóa và phát triển bền vững 2. Nâng cao giá trị di sản và phát triển du lịch văn hóa 3. Du lịch Việt Nam (1910-c.1945) 4. Du lịch Văn hóa tại Trung Bộ, Việt Nam (1910-2022) 5. Du lịch tàu biển Việt Nam (1923-2022) 6. Du lịch săn bắn tại Việt Nam (1923-c.1945) 7. Tổ chức đón tiếp khách du lịch tại Kinh thành Huế (1910-2022) 8. Công nghiệp khách sạn tại Việt Nam (1910-c.1945) 9. Nghiên cứu về các hoạt động du lịch tại hệ thống các khu nghỉ dưỡng “Stations climatiques” (đầu thế kỷ 20) đến các công viên chuyên đề ngày nay tại Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (Cử nhân, Giám khảo DELF - 1997)
  Tiếng Anh (Cử nhân - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Du lịch @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1997 Đến : 31/08/2004 Giáo viên Tổ chức Pháp ngữ AUF (Agence Universtaire de la Francophonie)
  Từ : 01/12/2005 Đến : 30/04/2023 Trưởng Khoa Quản trị Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch; Phụ trách phòng QLKH&HTQT; Điều phối viên các dự án quốc tế về du lịch; Giảng viên; Chuyên viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế Trưởng Khoa
  Từ : 01/06/2011 Đến : 30/06/2013 Điều phối viên dự án quốc tế "Chương trình Phát triển Du lịch Sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế" tại Việt Nam Đại học La Rochelle, Pháp và Trường Cao đẳng Du lịch Huế Điều phối viên dự án
  Từ : 03/09/2012 Đến : 31/08/2013 Giảng viên Trung tâm đào tạo Quốc tế, Đại học Huế
  Từ : 03/06/2014 Đến : 30/06/2017 Điều phối viên dự án quốc tế "Chương trình Phát triển Du lịch Văn hóa và Du lịch bền vững tại tỉnh Thừa Thiên Huế" Đại học La Rochelle, Pháp và Trường Cao đẳng Du lịch Huế Điều phối viên dự án
  Từ : 01/10/2021 Đến : 27/02/2023 Giảng viên Khoa Du lịch và Việt Nam học, Đại học Nguyễn Tất Thành
  Từ : 12/05/2023 Đến : 16/08/2023 Giảng viên Trường Du lịch, Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ ĐH La Rochelle, Pháp Di sản, Truyền thông đa phương tiện và du lịch 2009
  Tiến sĩ ĐH La Rochelle, Pháp Lịch sử và văn minh 2019